Marketing-Pernguin-logo.jpg

 

 

Flipping brilliant marketing is social and sympathetic!

Like Marketing Penguin on Facebook Follow us on Linkedin follow us on twitter 
 English-US-UK-Marketing-Penguin-Website  Dutch-Netherlands-Marketing-Penguin-website

Over zes zinnen en de eerste stap naar lead generatie

Geschreven door Klaas Klunder op: 21 november 2014

Vind mij op:

De_eerste_stap_naar_een_marketingplan

De oude Chinezen waren niet alleen wijs, ze zaten ook ruim in de oneliners. “Bedenk dat de reis van duizend mijl met de eerste stap begint”, is er zo één. Daar valt niets aan toe te voegen.

Telkens weer vertellen mensen mij dat ze ooit aan ‘dat ene doel’ willen werken. Tegelijk blijven ze hun plannen op de lange baan schuiven tot de omstandigheden zich ertoe lenen.

Maar wat nu als die omstandigheden volgende week of volgend jaar niet opvallend anders zijn? Eens zult u toch de eerste stap moeten zetten. Doet u het nu, dan bent u volgend jaar om deze tijd vele stappen dichter bij uw doel.

Waarom deze breedsprakige inleiding? Omdat ik regelmatig op bezoek kom bij ondernemers met een scala aan wensen. Meer omzet. Meer winst. Meer klanten. Betere lead generatie. Mijn eerste vraag is in zulke gevallen of ik het marketingplan kan krijgen, als basis voor mijn communicatieplan. Dan wordt het stil. Muisstil.

Waarom een marketingplan maken? We moeten nu orders binnenhalen. Maar in de dagelijkse hectiek surft u mee op de flow van de dag. Alleen de ondernemer die recht-zo-die-gaat op zijn eindbestemming afkoerst, bereikt een veilige haven.

U heeft het te druk om zo’n plan te maken, zegt u. Een plan maken is belangrijk, maar niet urgent. Dus doet u het niet, en houdt u het bij urgente zaken.

Ik pareer uw tegenwerpingen. Gij zult een marketingplan schrijven en u eraan houden. Tien argumenten som ik op. Argumenten waarom u marketing de hoogste urgentie moet geven. De markt verandert continu, zeg ik, de enige zekerheid is onzekerheid. Marketing is essentieel voor continuïteit en groei. Het zorgt voor klantbehoud. Versterkt uw identiteit. Mensen vergeten snel, ook na een omvangrijke campagne. Marketing geeft u een voorsprong op de concurrent die er niet aan wil. Het verbetert het moreel van uw mensen en helpt nieuwe klanten te werven.

Marketing levert de lucht die overhead ademt. U verliest uw complete marketinginvestering als u nu stopt. Dacht u dat het stilleggen van uw marketingactiviteiten u geld bespaart? Het bespaart geld zoals het stilzetten van uw klok u tijd bespaart. En last but not least: uw concurrent stopt niet.

U twijfelt. Mijn belangrijkste argument houd ik in de mouw: binnen een week maakt u een sluitend marketingplan dat voldoende houvast biedt voor een communicatieplan. Zes regels slechts, beloof ik u. Geen dik boekwerk, zes zinnen, één A4-tje. U hoeft alleen maar een antwoord te geven op de volgende vragen:

Wat wilt u bereiken? Leg het doel van uw strategie SMART uit: Specifiek, Meetbaar, Achievable, Realistisch, Tijdsgebonden.

Hoe denkt u dit doel te bereiken? Beschrijf uw concurrentievoordeel en het onderscheid van uw aanbod.

Wie behoort er tot uw doelgroep?

Welke marketingmiddelen gaat u inzetten? De langste zin van de zes!

Hoe wilt u gezien worden door de markt? Wat is uw identiteit?

Hoeveel trekt u uit voor uw marketingbudget? Neem een percentage van de geplande omzet (2, 5, 10%), afhankelijk van de product-lifecycle van uw markt en van uw product.

Een week, zes zinnen, één velletje briefpapier en uw reis kan beginnen. Zet de eerste stap. En zet hem nu.

Ter inspiratie kunt u onderstaand ebook downloaden met tips voor lead generatie. Het zijn er nogal wat dus heb geduld met downloaden.

 30 LEAD GENERATION TIPS TRICKS AND IDEAS


 

Topics: leadgeneratie