Marketing-Pernguin-logo.jpg

 

 

Flipping brilliant marketing is social and sympathetic!

Like Marketing Penguin on Facebook Follow us on Linkedin follow us on twitter 
 English-US-UK-Marketing-Penguin-Website  Dutch-Netherlands-Marketing-Penguin-website

Driekwart MKB onbekend met komst AVG in 2018

Geschreven door Klaas Klunder op: 14 juli 2017

Vind mij op:

Het MKB blijkt slecht voorgelicht te zijn over de nieuwe Europese privacywet, blijkt uit een recent onderzoek van MKB Servicedesk onder 3200 bedrijven. Zes op de tien bedrijven zijn niet op de hoogte van het feit dat ze volgend jaar moeten voldoen aan de wet AVG. Het niet navolgen van deze wet kan tot enorme boetes leiden. AVG_algemene_verordening_gegevensbescherming-952685-edited-097609-edited.jpeg

Wat is AVG?

Vanaf 25 mei 2018 zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WPB) worden vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoewel de WBP al bestaat sinds 2001 werd deze pas echt bekend door de Meldplicht datalekken (ingang per 1 januari 2016). Deze meldplicht kreeg breed aandacht en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van de bescherming van privacy en gebruik van gegevens.

Flinke boetes

De nieuwe privacywet zal nog meer eisen gaan stellen aan de verwerking van persoonsgegevens. Zo zal elk bedrijf een administratie bij moeten houden van de wijze waarop zij gegevens verzamelen, wie toegang heeft tot die gegevens en hoe gegevens worden bewaard. Er staan flinke boetes op het spel voor bedrijven die de wet niet naleven. Dit kan oplopen tot wel 20 miljoen euro voor grote bedrijven of 4 procent van de wereldwijde omzet als dat een hoger bedrag is.

Maatregelen treffen

Voor het bewaren en verwerken van klantgegevens gaan strengere normen gelden en worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. En daarvoor zijn technische, administratieve en organisatorische maatregelen nodig.

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van het MKB nu al wel maatregelen treft of van plan is dat binnenkort te doen. Bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening en de handel blijken het slechtst op de hoogte van de nieuwe wet. Van het kleinbedrijf tot zes medewerkers wist zelfs driekwart van de respondenten van niets.

Missiewerk

De peiling toont aan dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog heel wat missiewerk richting ondernemers heeft te verrichten, zegt MKB-Nederland. “In plaats van hameren op boetes, zoals de AP in de media steeds doet, kan de Privacy waakhond zich beter verplaatsen in een mkb’er die moeilijk zijn weg weet te vinden met deze ingewikkelde wet. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel van ondernemers en de AP dat iedereen aan de wet kan voldoen.”

Gratis masterclass privacy en marketing automation


Wij kunnen ons helemaal vinden in dit commentaar. Daarom organiseren wij eind augustus in samenwerking met privacy compliance expert DMCC een gratis masterclass. Hierin maken we de praktische vertaalslag van wetgeving, regels en richtlijnen naar de marketingpraktijk.
Vragen die bijvoorbeeld worden beantwoord zijn:


• Mag ik nog koud bellen naar bedrijven?
• Mag ik iemand mailen als hij zijn email heeft gegeven?
• Hoe zit het met profiling van bezoekers op de website?
• Waar moet ik rekening mee houden in het kader van datalekken?
• Hoe ga je om met persoonsgegevens in the cloud?
• Hoe kan ik een goede risico en impact analyse maken van de AVG?


Wacht niet af en laat u nu al vrijblijvend informeren over de veranderingen voor uw marketing met onze gratis checklist.

 

Download de Checklist

Topics: Inbound Marketing