Marketing-Pernguin-logo.jpg

 

 

Flipping brilliant marketing is social and sympathetic!

Like Marketing Penguin on Facebook Follow us on Linkedin follow us on twitter 
 English-US-UK-Marketing-Penguin-Website  Dutch-Netherlands-Marketing-Penguin-website

De Marketing Monnik als case study

Geschreven door Klaas Klunder op: 19 december 2014

Vind mij op:

Bekijk nu ook de boeken trailer van mijn nieuwe business roman.

trailer

Het boek De Marketing Monnik is niet alleen een spannende roman maar kan ook als een case study dienen. De komende tijd zullen er diverse downloads beschikbaar komen die bij de passages uit het boek horen. Vandaag een gedeelte uit het boek over het Business Model Canvas met het bijbehorende voorbeeld om te downloaden. 

De monnik pakte een schoon vel papier, legde de lange zijde aan de onderkant en begon te tekenen.
‘Kijk, hier in het midden schrijf je welke waarde je gaat bieden aan je klanten. Helemaal rechts zet je neer wie je klanten zijn. In de twee vakken daartussen schrijf je wat voor soort relatie je met je klanten gaat bouwen en hoe je ze gaat bereiken. Daaruit volgen dan in dit vak rechtsonder de inkomsten die je daarmee gaat genereren. Hier links van het middenvak schrijf je welke kernactiviteiten je zelf gaat doen om deze waarde te creëren en daaronder welke andere hulpmiddelen je nodig hebt om deze kernactiviteiten uit te voeren. En helemaal links schrijf je welke belangrijke externe partners nodig zijn om deze activiteiten mogelijk te maken. Hieruit volgen daaronder de kosten die je moet maken om deze waarde te creëren. Ik neem aan dat je snapt dat het handig is als de kosten lager zijn dan de opbrengsten.’

‘Ja, dat snap ik,’ glimlachte Peter .
‘Mooi, ga daar eens de komende week over nadenken en dan kom je volgende week terug met een ingevuld businessmodel.’
‘Dank u wel oom, voor uw hulp. We gaan er samen iets moois van maken.’
‘Jij gaat er iets moois van maken, Peter.’
Op weg naar de deur leek de gang lichter te zijn dan op de heenweg. Of was dat verbeelding?
Broeder Johannes omhelsde hem liefdevol. Peter liet het aarzelend toe en liep toen snel weg.
‘Tot volgende week, oom,’ schreeuwde hij iets te luid voor de stille omgeving.
De monnik bleef met een grote glimlach achter. Hij had zijn zoon weer terug.

Een week later zat Peter weer bij zijn oom in de oude abdij. De regen vormde met dikke stralen allerlei tekeningen op de oude muren van het klooster. Het hemelwater leek allemaal religieuze vormen te maken op de grillige contouren van het gebouw.

‘Fijn dat je er bent Peter,’ sprak broeder Johannes. ‘Kom verder, ik ben benieuwd hoe ver je bent gekomen.’
Terwijl ze de spreekkamer links van de gang inliepen begon hij gauw te vertellen.
‘Stop,’ sprak broeder Johannes. Ik begrijp er allemaal niets van. Leg mij nu eerst eens in simpele bewoordingen uit wat voor product je wilt gaan ontwikkelen.’
Beide mannen zetten zich neer aan de zware eikenhouten tafel. De regen kletterde nog harder tegen de ramen en vormde een ritmische achtergrondmuziek. Peter haalde diep adem en begon te vertellen.

‘Het idee ontstond toen ik boodschappen moest doen voor Amber en ik op zoek was naar biologische rijst. In het vak stonden wel tien soorten rijst. En de een was nog meer scharrelrijst dan de andere. Wat was de beste biologische rijst? Bovendien viel het mij op dat veel mensen op hun smartphone allerlei informatie aan het zoeken waren onder het boodschappen doen. Ik was dus blijkbaar niet de enige die extra informatie zocht bij de producten in de supermarkt. Toen had ik het. Het is niet handig om als je boodschappen aan het doen bent, steeds weer je smartphone te moeten pakken. Dus bedacht ik: stel dat je een soort bril op zou hebben waar je alle informatie in kon opzoeken die op internet beschikbaar was. Hoe vet zou het zijn als je deze bril zo kon programmeren dat wanneer je naar een product kijkt, je automatisch alle correcte informatie van internet kan bekijken, geprojecteerd op het artikel en gefilterd op betrouwbaarheid. En zonder enige reclame!’

‘Dat klinkt inderdaad fantastisch en ook behoorlijk sciencefiction, Peter.’
‘Ik weet het, dat is een van de grote problemen waar ik tegenaan loop met de financiering. Niemand gelooft erin, iedereen denkt dat het een fantasieverhaal is. Maar ik weet zeker dat ik een werkend prototype kan bouwen. Ik heb daar alleen wel vier miljoen euro voor nodig.’
‘Stel dat je dat prototype kunt maken, hoe denk je dan geld te verdienen? Is het gelukt om mijn schema voor een businessmodel in te vullen?’

Peter pakte een vel papier uit zijn zak en legde het op tafel. Broeder Johannes boog zich gretig over het plan.
‘Het was best een hoop gepuzzel.’
‘Wat is de waarde die je gaat aanbieden?’
‘Bekijk alle relevante beschikbare informatie van elk willekeurig object,’ sprak Peter met gepaste trots.
‘Hmm,’ mompelde broeder Johannes. ‘Weet je, eigenlijk geef je mensen de mogelijkheid om betere beslissingen te nemen.’
‘Dat is het,’ hijgde Peter.
‘Helemaal spot on.’
‘Mijn doelgroep is de businessprofessional die betere beslissingen wil nemen. Zeker in de beginfase krijgt iedere klant zijn vaste contactpersoon. Deze mensen wil ik bereiken via PR, online marketing en door te netwerken. Op termijn wil ik een dealerkanaal opbouwen die de verkoop gaat doen. De inkomsten komen dan uit maandabonnementen die je moet afnemen om de bril te laten werken. Daarnaast zal in het begin consultancy en opleiding nodig zijn.’
‘Goed,’ sprak oom Johan bewonderend. ‘En nu de kostenkant.’
‘Klopt, de kernactiviteiten waar ik mij op wil richten zijn de ontwikkeling van het product, het opleiden van de klanten en dealers en de verdere ondersteuning als mensen nog vragen hebben. Daarnaast zal ik natuurlijk de marketing moeten verzorgen om het product in de markt te zetten. Om dat te kunnen doen zal ik een pand nodig hebben met ontwikkelaars, een support afdeling, ICT-infrastructuur en een marketingafdeling richting het verkoopkanaal en de eindklanten. Mijn key partners zijn dan de aandeelhouders voor de financiering, de toeleveranciers en het dealerkanaal.’

‘Dat ziet eruit als een goede basis. Om financiering te krijgen mis ik nog wat getallen. Wat ga je vragen voor deze bril? Wat ga je vragen voor de informatiedienst? Hoe snel zijn de ontwikkelkosten weer terugverdiend? Hoe groot schat je de markt in? Kortom, ik heb financiële aannames nodig en een verlies-en-winstrekening. Hier is een voorbeeld. Het is je opdracht voor de komende week om daar over na te denken.’

Download business model van Peter van Dijk

Topics: marketing