AVG: 2 rechten van je klant waar je als organisatie rekening mee moet houden

Klaas Klunder
15 september 2017

 

GDPR.pngHet wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / (GDPR) voor marketeers. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven binnenkort met meer informatie over toepassingen in de AVG te komen. In de tussentijd willen wij van onze zijde alvast graag belichten wat de nieuwe privacywetgeving inhoudt als je werkzaam bent in marketing en sales. Dat kan ook via onze gratis masterclass. In dit blogartikel benoemen we twee belangrijke rechten waar je als organisatie straks rekening mee moet gaan houden (om hoge boetes te voorkomen).

 


1. Recht op toegang tot jouw eigen gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt zoals klanten) een nieuw recht. Dit is het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het houdt in dat zij het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die jij als organisatie van hen hebt verzameld. Denk bijvoorbeeld aan adresgegevens.


Dit recht gaat dus verder dan het huidige recht om inzage te vragen, waar organisaties zelf mochten beslissen hoe ze de gegevens ter inzage geven. Voortaan heeft de klant het recht om deze gegevens op te vragen en deze naar eigen inzicht te hergebruiken en eventueel over te dragen. Bijvoorbeeld omdat hij gaat overstappen naar een andere dienstverlener zoals een andere energiemaatschappij. Ook heeft de klant nu het recht om zijn gegevens te corrigeren of zelfs te laten verwijderen. Dit laatste heet ook wel het recht om vergeten te worden.


2. Recht om zich te verzetten tegen profiling

De definitie van het concept profiling is: het opstellen van een profiel van iemand op basis van de gegevens die hij, bijvoorbeeld op internet, achterlaat. Hierdoor kom je veel over die persoon te weten en kun je deze kennis benutten voor marketing-doeleinden. Door bijvoorbeeld op basis van dat profiel een gepersonaliseerd aanbod te doen. In de AVG zal gelden dat de klant zich hiertegen kan verzetten. De verordening beschouwt het overigens alleen als profiling wanneer de gegevensverwerking volledig geautomatiseerd is. Dit betekent dat wanneer de evaluatie handmatig gebeurt, dit niet als profiling wordt gezien. Als organisatie moet je zorgen (ben je er verantwoordelijk voor) dat het mogelijk is om dit uit te schakelen.

Samengevat

Transparantie staat voorop in de nieuwe wetgeving: de klant moet geïnformeerd worden over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt, zodat hij zelf kan beslissen wat er met deze gegevens gedaan mag worden. Alles moet straks in heldere taal worden gecommuniceerd.


Daarnaast heeft de klant altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor DM- doeleinden. En als er bezwaar wordt gemaakt, dan mogen deze gegevens niet meer voor marketingdoeleinden worden verwerkt.


Mei 2018 lijkt nog ver weg, maar het is handig om nu al te beginnen zodat er voldoende tijd is om de database AVG ready te hebben. Marketing automation kan een belangrijke rol gaan spelen in AVG-compliance.

Wilt u meer weten download onze presentatie.

Presentatie privacy en  marketing automation

 

Dit vind je misschien ook leuk

Meld je aan voor blog updates